Bir filoyu yönetmek -özellikle günün sürprizlere çok açık olması açısından gerçekten de çok kolay olmayan bir süreç.

Bazı organizasyonlarda filo yöneticilerinin karşılaştığı zorluklardan biri de hangi arabanın ne zaman müsait olacağını, kimin ne kadar süreyle kullanacağını ya da bir önce kimin kullandığını bulup yönetmeye çalışmanın verimsizliği olarak görülebilir. Araç paylaşım sistemi bu verimsizliği ortadan kaldırmak için önemli bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Car sharing sisteminin kurumlar için öne çıkan avantajları:

  • 7/24 sadece bir akıllı telefon kullanarak araca kolaylıkla erişilebiliyor olması.
  • Diğer ulaşım araçlarına(taksi) göre maliyet tasarrufu sağlaması.
  • Otomatik faturalandırma ve finansal avantajlar
  • Çalışan mutluluğu ve İK avantajları